Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh – Landscapes

 

Những hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề được Alokiddy thực hiện theo từng lứa tuổi, mỗi lứa tuổi sẽ có những nội dung học khác nhau. Để tìm hiểu thêm những chủ đề học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé.

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh  – Landscapes là một trong những chủ đề học tiếng Anh thú vị dành cho trẻ em, đặc biệt là tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trở lên. Hãy cùng Alokiddy học theo chủ đề này nhé!

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh – Landscapes

 

Hình ảnh học tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề phong cảnh này các em học sinh học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4 trở lên có thể nắm vững và học hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề và học tiếng Anh theo những hình ảnh sinh động này cho trẻ em nhé!

 

-waterfall /ˈwɔː.tə.fɔːl/: thác nước

-oasis /əʊˈeɪ.sɪs/: ốc đảo

-city /ˈsɪt.i/: thành phố

-lake /leɪk/: hồ

-pond /pɒnd/: ao

-dam /dæm/: đập nước

-river /ˈrɪv.əʳ/: sông

-stream /striːm/: suối

-canal /kəˈnæl/: kênh đào

-canyon /ˈkæn.jən/: hẻm núi

-cliff /klɪf/: vách núi

-volcano /vɒlˈkeɪ.nəʊ/: núi lửa

-cave /keɪv/: hang động

-mountain /ˈmaʊn.tn/: núi

-hill /hɪl/: đồi

-forest /ˈfɒr.ɪst/: rừng

-desert /ˈdezət/: sa mạc

-jungle /ˈdʒʌŋ.gļ/: rừng nhiệt đới

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề cho trẻ em sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn. 

Học từ vựng tiếng Anh lớp 4 qua hình ảnh Map of the World

Học từ vựng tiếng Anh lớp 4 qua hình ảnh Map of the World sẽ giúp các em biết thêm được những từ vựng tiếng Anh về các quốc gia trên thế giới cũng như khu vực địa lý của các quốc gia đó.


Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea dưới đây tổng hợp những từ vựng tiếng Anh thú vị cho các em về chủ đề này. Những từ vựng tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề sẽ giúp các em hệ thống được những từ vựng và học tiếng Anh tốt hơn. Chủ đề hình ảnh tiếng Anh về biển này sẽ phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5. Những chủ đề từ vựng tiếng Anh dành cho các em được Alokiddy liên tục cập nhật.


Học từ vựng tiếng Anh lớp 4 qua hình ảnh Plants and Trees

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là một trong những phương pháp học tiếng Anh vô cùng thú vị, tạo cho các em hứng thú học tập cũng như giúp các em ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả nhất.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.