Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea dưới đây tổng hợp những từ vựng tiếng Anh thú vị cho các em về chủ đề này. Những từ vựng tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề sẽ giúp các em hệ thống được những từ vựng và học tiếng Anh tốt hơn. Chủ đề hình ảnh tiếng Anh về biển này sẽ phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5. Những chủ đề từ vựng tiếng Anh dành cho các em được Alokiddy liên tục cập nhật.

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

 

Để học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy lưu ý, những chủ đề học từ vựng cần đảm bảo phù hợp với nhận thức và kiến thức cơ bản của trẻ.

-bay /beɪ/: vịnh

-beach /biːtʃ/: biển

-sand /sænd/: cát

-iceberg /ˈaɪs.bɜːg/: núi băng trôi

-buoy /bɔɪ/: phao

-diver /ˈdaɪvə(r)/: thợ lặn

-mask /mɑːsk/: mặt nạ

-regulator /ˈreɡjuleɪtə(r)/: máy, thiết bị cung cấp oxi

-lifeguard /’laɪfgɑːd/: người cứu đắm

 

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh

Hình ảnh học tiếng Anh sinh động

 

-island /ˈaɪ.lənd/: hòn đảo

-lighthouse /ˈlaɪt.haʊs/: hải đăng

-life preserver /laɪf prɪˈzɜːvə(r)/: phao cứu sinh

-snorkel /ˈsnɔː.kəl/: ống thông hơi

-snorkeler /ˈsnɔː.kələʳ/: người lặn (dùng ống lặn)

-splash /splæʃ/: nước bắn, té

-tidal wave /ˈtaɪ.dəl weɪv/: sóng thần

-life vest /laɪf vest/: áo phao an toàn

-wave /weɪv/: sóng

-wet suit /wet suːt/: đồ lặn

-oil rig /ɔɪl rɪg/: giàn khoan dầu

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển

Chủ đề biển với hình ảnh sinh động cho trẻ em

Học tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề hình ảnh

 

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề là những tài liệu học tiếng Anh thú vị dành cho các em. Những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em theo từng độ tuổi, từng trình độ được Alokiddy xây dựng thành một hệ thống giúp các em tiếp cận với những phương pháp học tiếng Anh thú vị hơn và phù hợp hơn. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé!

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money sẽ cho các em những chủ đề tiếng Anh mới, học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen

Trong nội dung học tiếng Anh qua hình ảnh hôm nay, Alokiddy gửi tới các em hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề Kitchen.


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Math – Toán học

Những hình ảnh tiếng Anh sẽ tác động đến khả năng ghi nhớ của trẻ. Bên cạnh đó, cách học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ là một trong những cách mà trẻ có hứng thú học hơn so với những cách học viết thông thường. Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Math – toán học là một chủ đề tương đối khó học nhưng lại vô cùng cần thiết cho tiếng Anh trẻ em. Hãy cùng Alokiddy học chủ đề từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh này nhé!


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.