Danh sách gói cước

Mã gói Tên gói cước Chi tiết Mệnh giá Hành động
TRUC_TUYEN_1-1 LỚP HỌC 1-1 (Học 1 giáo viên, 1 học viên theo yêu cầu) - Học 1 buổi điểm “LỚP HỌC 1-1” chỉ dành cho những học viên có nhu cầu học riêng chất lượng cao, học viên đã chọn gói học này thì không được phép chọn lại gói học khác. Mệnh giá thẻ 499k học viên sẽ được học duy nhất 1 buổi học có chất lượng với giáo viên giỏi trong nước hoặc quốc tế - Thời lượng 45 phút học trực tuyến trong phòng cùng giáo viên, 1 giáo viên – 1 học viên tương tác. - Buổi học được đảm bảo tuyệt đối chất lượng và uy tín.. - Sau khi đăng nhập và vào phòng học xong thẻ sẽ tự động hết hạn, học viên cần học tiếp sẽ mua thêm thẻ nạp. 500,000
One1_1 Gói học One to One (Học 1 giáo viên - 1 học viên chất lượng cao) Đóng phí 3 tháng điểm Học viên đăng ký gói học này được học lớp chất lượng cao theo phương thức trực tuyến 1 giáo viên - 1 học viên 10,830,000
One1_1_6T Gói học One to One (Học 1 giáo viên - 1 học viên chất lượng cao) Đóng phí 6 tháng điểm Học viên được học lớp chất lượng cao một học viên - một giáo viên. Lệ phí đóng 6 tháng, mỗi tuần học 2 buổi. Tổng số buổi học được tham gia là 48 buổi. Mỗi buổi học viên được học 45' 20,520,000
One1_1_9T Gói học One to One (Học 1 giáo viên - 1 học viên chất lượng cao) Đóng phí 9 tháng điểm Học viên được học lớp chất lượng cao một học viên - một giáo viên. Lệ phí đóng 9 tháng, mỗi tuần học 2 buổi. Tổng số buổi học được tham gia là 72 buổi. Mỗi buổi học viên được học 45' 29,070,000
One1_1_12T Gói học One to One (Học 1 giáo viên - 1 học viên chất lượng cao) Đóng phí 12 tháng điểm Học viên được học lớp chất lượng cao một học viên - một giáo viên. Lệ phí đóng 12 tháng, mỗi tuần học 2 buổi. Tổng số buổi học được tham gia là 96 buổi. Mỗi buổi học viên được học 45' 36,480,000
TRUC_TUYEN_1-2 HỌC TRỰC TUYẾN 1-2 ( 299k - Học theo yêu cầu 1 giáo viên, 2 học viên) điểm Học trực tuyến 1-2 250,000
TRUC_TUYEN_1-2_5BUOI GÓI 5 BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN 1-2 điểm 5 buổi học trực tuyến 1-2 1,000,000
TRUC_TUYEN_1-1_5BUOI GÓI 5 BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN 1-1 điểm 5 buổi học trực tuyến 1-1 2,000,000
TRUC_TUYEN_1-3_10BUOI GÓI 10 BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN 1-3 điểm 10 buổi học trực tuyến 1-3 1,500,000
TRUC_TUYEN_1-3_10BUOI GÓI HỌC TRỰC TUYẾN 1 BUỔI (1-3) điểm 1 buổi học trực tuyến 1-3 200,000
TRUC_TUYEN_1-2_1BUOI GÓI HỌC TRỰC TUYẾN 1 BUỔI (1-2) điểm 1 buổi học trực tuyến 1-2 300,000
TRUC_TUYEN_1-1_2BUOI GÓI 2 BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN 1-1 (HV học 2 buổi theo yêu cầu 1 giáo viên, 1 học viên) điểm 2 buổi học trực tuyến 1-1 1,000,000
GVNN_1_1 Học giao tiếp với giáo viên nước ngoài (Lớp học 1-1) điểm 10 buổi học 5,000,000
GVNN_DT Học giao tiếp với giáo viên nước ngoài (Lớp đại trà) điểm Học viên được học 10 buổi học với giáo viên nước ngoài vào các buổi tối theo lịch trình trên Web 300,000
© copy right. All Rights Reserved.