HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT

I. Đăng nhập

            Truy cập địa chỉ website và click button đăng nhập

                        https://anhngusydney.edu.vn/

 

Hình 1: Giao diện đăng nhập

- Nhập tên người dùng và mã thẻ cào trên thẻ để đăng nhập (lần đầu hoặc các lần tiếp theo) để sử dụng dịch vụ

 

 

II. Luyện tập với chức năng làm đề thi thời gian thực

 

Tại trang chủ sau khi đăng nhập click vào button “Làm đề thi” trên thanh tính năng

 

Hình 2: button làm đề thi

Chọn lớp để vào thi

 

Hình 2.1: Trang chọn lớp

 

Hình 2.2: Trang trắc nghiệm

Tại bước 2 sau khi chọn lớp để làm bài sẽ sang trang đề thi, tại đây sau khi sẵn sàng và bắt đầu sẽ tính giờ theo thời gian thực để làm bài. 10 câu/ đề thi với thời gian 30 phút. gồm các câu chọn lọc dễ, trung bình và khó.

 

Hình 3: Trang làm đề thi

III. Đăng ký lớp học

Đăng ký lớp trên website

- Tại trang chủ của hệ thống sau khi đăng nhập, click button “Lớp học trực tuyến” trên thanh chức năng

 

Hình 4: Trang  thanh  chức  năng

 

Hình 5: Trang danh sách các lớp học

 

- Tại phần đăng ký lớp học online, click button “Đăng ký” để lấy mật khẩu vào lớp học

- Sau khi có mật khẩu click vào tên lớp để giao diện group chi tiết lớp học gồm danh sách thành viên, danh sách lớp học

 

- Click sang tab group và join vào lớp đã đăng ký với mật khẩu được cấp

 

Hình 6: Login vào lớp học

- Tại group lớp học với cửa sổ chat, call video tương tác

 

Hình 7: Chi tiết học video call trong lớp

 

LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.