Quy định học viên

Để đảm bảo quyền lợi cho các Học viên tham gia Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến

Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế SYDNEY quy định một số nội quy về học tập và sử

dụng tài khoản trong quá trình đào tạo như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình đào tạo Tiếng Anh

SYDNEY bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong lớp học. Nội quy

này áp dụng đối với Học viên tham gia Chương trình đào tạo tiếng Anh SYDNEY. (“Chương

trình”) của Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế SYDNEY.


II. TÀI KHOẢN HỌC TẬP

1. Học viên sử dụng tài khoản được SYDNEY cung cấp (“Tài khoản học tập”) để đăng nhập vào

hệ thống và bắt đầu học tập. Đảm bảo việc bảo mật thông tin, Học viên được yêu cầu đổi mật

khẩu hoặc mặc định của hệ thống thành mật khẩu cá nhân ngay từ lần đăng nhập đầu tiên.

Trong trường hợp quên mật khẩu, Học viên có thể chủ động thiết lập lại mật khẩu ở phần

“Forgot Password” (“Quên mật khẩu”) tại trang chủ https://anhngusydney.edu.vn/forgotCard

2. Mỗi tài khoản được thiết lập riêng căn cứ theo bài kiểm tra trình độ đầu vào của Học viên (chủ

tài khoản). Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ của bản thân và chất lượng học tập của các Học viên

khác trong khóa học, Học viên cần có trách nhiệm với Tài Khoản học tập của Học viên trong bất

kỳ trường hợp nào trong thời gian đào tạo của Chương trình:

- Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Học viên sử dụng hoặc/và

cùng sử dụng Tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

- Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá

nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của SYDNEY, ngoại

trừ đại diện của SYDNEY khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu sử dụng chung, SYDNEY có quyền

sử lý theo quy định của SYDNEY

3. Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Học viên không nhận thông tin tư vấn từ các cá

nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ SYDNEY. Không rao bán Tài khoản

học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội,

hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

SYDNEY có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình

chính thức cung cấp, đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán tư vấn

sai quy định.

4. Mỗi Tài khoản học tập có thời gian bảo lưu kích hoạt cố định tối đa là 30 ( ba mươi) ngày kể

từ ngày Học viên được cấp tài khoản. Sau thời gian này, Tài khoản học tập được thiết lập tự

động kích hoạt nên Học viên cần sắp xếp thời gian để tham gia vào học, đảm bảo việc thực hiện

mục tiêu hoạt động và quyền lợi được chăm sóc chính đáng.


III. QUY ĐỊNH KHÁC

Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Tài khoản học tập, Học viên cần sắp xếp thời

gian để được Kỹ thuật viên của SYDNEY hỗ trợ kiểm tra điều kiện kỹ thuật, thiết bị cá nhân của

Học viên để đảm bảo việc tham gia lớp học bao gồm: kiểm tra máy tính, thiết bị nghe nói, đường

truyền mạng…

Chương trình có 16 (mười sáu) khung giờ học mỗi ngày, Học viên có thể tham gia vào lớp học

tại bất kì khung giờ nào từ 8h sáng tới 23 giờ tối.

Lớp học sẽ được mở vào 15 phút trước khung giờ tròn (từ phút thứ 45 đến phút thứ 60 của mỗi

khung giờ), Học viên cần sắp xếp để đăng nhập vào hệ thống trong thời gian này. Sau khung giờ

này, Học viên không thể vào phòng chờ lớp học.

Học viên giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong lớp học.

Học viên cần tuân thủ theo hướng dẫn và phối hợp với kỹ thuật viên trong lớp để buổi học diễn

ra thuận lợi.

Quyền bảo lưu tài khoản: Đối với từng Khóa học, Học viên có thể được quyền bảo lưu tài khoản

có giới hạn. Chính sách bảo lưu tài khoản, bao gồm số lần bảo lưu và thời gian bảo lưu đôi với

mỗi Khóa học, sẽ được được áp dugj cho Học viên phụ thuộc vào quy định của SYDNEY tại

từng thời điểm cụ thể. Học viên có thể tham khảo chi tiết quyền bảo lưu tài khoản này tại bảng

giá khóa học, hoặc thông qua chuyên viên tư vấn trực tiếp của SYDNEY.

Học viên cam kết đã đọc , hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vui

SYDNEY quy định

Thời gian bảo trì hệ thống kỹ thuật hàng tháng : SYDNEY sẽ thực hiện bảo trì hệ thống. Trong

thời gian bảo trì này, các lớp học sẽ tạm đóng để thực hiện các bảo dưỡng, nâng cấp để phục vụ

học viên tốt hơn. Ngày nâng cấp này sẽ không tính trong thời gian học tập của Học viên, không

ảnh hưởng tới quyền lợi về thời gian học của học viên trong chương trình.

Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, Học viên có

thể liên hệ tới hotline 0242.2636.111 + 0228.3555.168 để được hỗ trợ.

LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.