Danh sách gói cước

Mã gói Tên gói cước Chi tiết Mệnh giá
VIDEO_LOP_4 HỌC VIDEO LỚP 4 điểm Học video lớp 4 100,000
VIDEO_LOP_5 HỌC VIDEO LỚP 5 điểm Học video lớp 5 100,000
VIDEO_LOP_6 HỌC VIDEO LỚP 6 điểm Học video lớp 6 100,000
VIDEO_LOP_7 HỌC VIDEO LỚP 7 điểm Học video lớp 7 100,000
VIDEO_LOP_8 HỌC VIDEO LỚP 8 điểm Học video lớp 8 100,000
VIDEO_LOP_9 HỌC VIDEO LỚP 9 điểm Học video lớp 9 100,000
VIDEO_LOP_10 HỌC VIDEO LỚP 10 điểm Học video lớp 10 100,000
VIDEO_LOP_11 HỌC VIDEO LỚP 11 điểm Học video lớp 11 100,000
VIDEO_LOP_12 HỌC VIDEO LỚP 12 điểm Học video lớp 12 100,000
VIDEO_BI_KIP BÍ KÍP TỪ VƯNG TA điểm Bí kíp từ vựng tiếng anh 100,000
VIDEO_KHOI_TIEU_HOC KHỐI TIỂU HỌC điểm Khối tiểu học 200,000
VIDEO_KHOI_THCS KHỐI THCS điểm Khối THCS 200,000
VIDEO_KHOI_THPT KHỐI THPT điểm Khối THPT 200,000
VIDEO_KHOA_SINH_VIEN KHÓA SINH VIEN điểm Tiếng anh dành cho sinh viên 200,000
VIDEO_LUYEN_THI_QG LUYỆN THI QG điểm Luyện thi quốc gia 300,000
VIDEO_LOP_1 HỌC VIDEO LỚP 1 điểm Học video lớp 1 100,000
VIDEO_NGUOI_DI_LAM TA NGƯỜI ĐI LÀM điểm TA cho người đi làm 300,000
VIDEO_MAM_NON HỌC VIDEO MẦM NON điểm Học video mầm non 100,000
ALL_VIDEO_TINH HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB (hv được học trực tuyến miễn phí ) điểm Khi học viên chọn gói “HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB” mệnh giá thẻ 499k học viên sẽ được học tất cả các khóa học video ghi hình các bài giảng của các lớp. Thẻ học có giá trị 1 năm kể từ ngày đăng nhập hệ thống. Ngoài ra học viên sẽ được trải nghiệm miễn phí, các mục trải nghiệm bao gồm: - Học trực tuyến miễn phí cùng giáo viên trong nước và quốc tế vào các buổi tối trong phần “Học trực tuyến”. - Được tham gia làm ngân hàng câu hỏi test đánh giá năng lực trong phần “Làm bài thi”. - Học tham khảo trong phần “Tài liệu tham khảo” Chú ý: Khi học viên lựa chọn gói học “HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB” thì sẽ không được chọn lại các gói học khác có cùng mệnh giá thẻ. 500,000
VIDEO_LOP_2 HỌC VIDEO LỚP 2 điểm Học video lớp 2 100,000
ALL_VIDEO_TINH HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB (HV được học trực tuyến miễn phí) điểm Khi học viên chọn gói “HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB” mệnh giá thẻ 499k học viên sẽ được học tất cả các khóa học video ghi hình các bài giảng của các lớp. Thẻ học có giá trị 1 năm kể từ ngày đăng nhập hệ thống. Ngoài ra học viên sẽ được trải nghiệm miễn phí, các mục trải nghiệm bao gồm: - Học trực tuyến miễn phí cùng giáo viên trong nước và quốc tế vào các buổi tối trong phần “Học trực tuyến”. - Được tham gia làm ngân hàng câu hỏi test đánh giá năng lực trong phần “Làm bài thi”. - Học tham khảo trong phần “Tài liệu tham khảo” Chú ý: Khi học viên lựa chọn gói học “HỌC TOÀN KHÓA TRÊN WEB” thì sẽ không được chọn lại các gói học khác có cùng mệnh giá thẻ. 0
VIDEO_LOP_3 HỌC VIDEO LỚP 3 điểm Học video lớp 3 100,000
HOC_THU HỌC THỬ điểm Học thử 0
© copy right. All Rights Reserved.