Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là các học tiếng Anh tác động vào trí nhớ tốt nhất giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch – Land travel giúp các em có thêm chủ đề học từ vựng tiếng Anh thú vị và hiệu quả.

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

 

Đối với chủ đề học từ vựng tiếng Anh này, các em nhỏ học tiếng Anh lớp 1, tiếng Anh lớp 2, tiếng Anh lớp 3 trở lên đều có thể nắm vững và học tốt nhất. Những chủ đề học từ vựng tiếng Anh được Alokiddy cập nhật liên tục mang đến những chủ đề tiếng Anh thú vị dành cho các em.

 

 

-subway /ˈsʌb.weɪ/: đường ngầm

-SUV /es.juː.viː/: loại xe hơi rộng, có thể chở nhiều đồ

-tow truck /təʊ trʌk/: xe cứu hộ

-train tracks /treɪn træks/: đường ray

-taxi /ˈtæk.si/: tắc xi

-tunnel /ˈtʌn.əl/: đường hầm

-van /væn/: xe tải

-station wagon /ˈsteɪ.ʃən ˈwæg.ən/: xe thùng sau rộng, có thể chở thêm nhiều hàng hóa

-road sign /rəʊd saɪn/: biển báo giao thông

-stop sign /stɒp saɪn/: biển báo dừng

-street /striːt/: đường phố

-pickup /ˈpɪkʌp/: xe hàng nhỏ mui trần

-road /rəʊd/: con đường

-truck /trʌk/: xe tải

-bus /bʌs/: xe bus

-bus stop /bʌs stɒp/: điểm đỗ xe bus

-motorcycle /ˈməʊ.təˌsaɪ.kļ/: mô tô, xe máy

-intersection /ˌɪntəˈsekʃn/: giao lộ

-jeep /dʒiːp/: xe jip

-stop light /stɒp laɪt/: đèn giao thông

-carriage /ˈkær.ɪdʒ/: xe ngựa

-convertible /kənˈvɜː.tɪ.bļ/: ô tô có thể bỏ mui

-highway /ˈhaɪ.weɪ/: đường cao tốc

Hình ảnh tiếng Anh dễ học cho trẻ

Chủ đề từ vựng qua hình ảnh cho trẻ

Học tiếng Anh qua hình ảnh cho trẻ

Chủ đề các phương tiện du lịch dễ học cho trẻ

 

Đối với những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy chú ý lựa chọn những chủ đề phù hợp nhất giúp các em đạt kết quả cao nhất nhé.

Học tiếng Anh trẻ em tại Alokiddy.com.vn sẽ giúp các em có thêm những kiến thức tiếng Anh theo đúng độ tuổi, giúp các em phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết … hiệu quả nhất. Các bạn hãy cho trẻ trải nghiệm ngay những bài học tiếng Anh thú vị tại Alokiddy nhé!

Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kids

Những hình ảnh từ vựng tiếng Anh được tập hợp thành chủ đề sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn cũng như tạo được hứng thú học tiếng Anh cho các em.


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kids

Những hình ảnh từ vựng tiếng Anh được tập hợp thành chủ đề sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn cũng như tạo được hứng thú học tiếng Anh cho các em.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.