Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là các học tiếng Anh tác động vào trí nhớ tốt nhất giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch – Land travel giúp các em có thêm chủ đề học từ vựng tiếng Anh thú vị và hiệu quả.

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

 

Đối với chủ đề học từ vựng tiếng Anh này, các em nhỏ học tiếng Anh lớp 1, tiếng Anh lớp 2, tiếng Anh lớp 3 trở lên đều có thể nắm vững và học tốt nhất. Những chủ đề học từ vựng tiếng Anh được Alokiddy cập nhật liên tục mang đến những chủ đề tiếng Anh thú vị dành cho các em.

 

 

-subway /ˈsʌb.weɪ/: đường ngầm

-SUV /es.juː.viː/: loại xe hơi rộng, có thể chở nhiều đồ

-tow truck /təʊ trʌk/: xe cứu hộ

-train tracks /treɪn træks/: đường ray

-taxi /ˈtæk.si/: tắc xi

-tunnel /ˈtʌn.əl/: đường hầm

-van /væn/: xe tải

-station wagon /ˈsteɪ.ʃən ˈwæg.ən/: xe thùng sau rộng, có thể chở thêm nhiều hàng hóa

-road sign /rəʊd saɪn/: biển báo giao thông

-stop sign /stɒp saɪn/: biển báo dừng

-street /striːt/: đường phố

-pickup /ˈpɪkʌp/: xe hàng nhỏ mui trần

-road /rəʊd/: con đường

-truck /trʌk/: xe tải

-bus /bʌs/: xe bus

-bus stop /bʌs stɒp/: điểm đỗ xe bus

-motorcycle /ˈməʊ.təˌsaɪ.kļ/: mô tô, xe máy

-intersection /ˌɪntəˈsekʃn/: giao lộ

-jeep /dʒiːp/: xe jip

-stop light /stɒp laɪt/: đèn giao thông

-carriage /ˈkær.ɪdʒ/: xe ngựa

-convertible /kənˈvɜː.tɪ.bļ/: ô tô có thể bỏ mui

-highway /ˈhaɪ.weɪ/: đường cao tốc

Hình ảnh tiếng Anh dễ học cho trẻ

Chủ đề từ vựng qua hình ảnh cho trẻ

Học tiếng Anh qua hình ảnh cho trẻ

Chủ đề các phương tiện du lịch dễ học cho trẻ

 

Đối với những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy chú ý lựa chọn những chủ đề phù hợp nhất giúp các em đạt kết quả cao nhất nhé.

Học tiếng Anh trẻ em tại Alokiddy.com.vn sẽ giúp các em có thêm những kiến thức tiếng Anh theo đúng độ tuổi, giúp các em phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết … hiệu quả nhất. Các bạn hãy cho trẻ trải nghiệm ngay những bài học tiếng Anh thú vị tại Alokiddy nhé!

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là các học tiếng Anh tác động vào trí nhớ tốt nhất giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea dưới đây tổng hợp những từ vựng tiếng Anh thú vị cho các em về chủ đề này. Những từ vựng tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề sẽ giúp các em hệ thống được những từ vựng và học tiếng Anh tốt hơn. Chủ đề hình ảnh tiếng Anh về biển này sẽ phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5. Những chủ đề từ vựng tiếng Anh dành cho các em được Alokiddy liên tục cập nhật.


3 trò chơi giúp trẻ mẫu giáo giỏi Tiếng Anh

Đặc điểm chung của trẻ mẫu giáo là ham chơi và khó tập trung vào nội dung bài học. Các bé sẽ tiếp thu nhanh hơn nếu kiến thức được lồng ghép khéo léo vào trò chơi.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.