Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money sẽ cho các em những chủ đề tiếng Anh mới, học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

 

Khi học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh bạn chắc chắn cần lựa chọn những chủ đề và những hình ảnh thông dụng nhất để học hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Tiền này nhé!

-treasure /ˈtreʒ.əʳ/: vàng bạc châu báu

-vault /vɔːlt/: hầm (cất tiền trong ngân hàng)

-wallet /ˈwɒl.ɪt/: ví

-gold bars /gəʊld bɑːrz/: thỏi vàng

-piggy bank /pɪgi bæŋk/: lợn tiết kiệm

-safe /seɪf/: két an toàn

-coin /kɔɪn/: đồng xu

-calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/: máy tính

-credit card /ˈkred.ɪt kɑːd/: thẻ tín dụng

-bill /bɪl/: ngân phiếu

-cashier /kæʃˈɪəʳ/: thủ quỹ, thu ngân

-cash register /kæʃˈredʒ.ɪ.stəʳ/: máy tính tiền

-accountant /əˈkaʊn.tənt/: kế toán

-armored car /ˈɑːməd kɑː(r)/: xe bọc thép

-ATM /ˌeɪ.tiːˈem/: máy rút tiền tự động

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề kết hợp từ vựng sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đối với tiếng Anh giao tiếp thì những chủ đề từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp các bạn học nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề Tiền – Money này hi vọng đã có thể giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tiền – money này là một trong những nhóm chủ đề tiếng Anh thông dụng nhất hi vọng sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện du lịch

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là các học tiếng Anh tác động vào trí nhớ tốt nhất giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Math – Toán học

Những hình ảnh tiếng Anh sẽ tác động đến khả năng ghi nhớ của trẻ. Bên cạnh đó, cách học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ là một trong những cách mà trẻ có hứng thú học hơn so với những cách học viết thông thường. Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Math – toán học là một chủ đề tương đối khó học nhưng lại vô cùng cần thiết cho tiếng Anh trẻ em. Hãy cùng Alokiddy học chủ đề từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh này nhé!


Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.