Hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5

 

Để giúp các em hiểu thêm về loại hình này cũng như có thêm những kiến thức tiếng Anh mới, Alokiddy gửi tới các em hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5. Những từ vựng và hình ảnh tiếng Anh được Alokiddy cung cấp sẽ phù hợp cho trẻ học tiếng Anh lớp 5 với những kiến thức khá mới và nang cao.

 

Hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5

 

Những hình ảnh học tiếng Anh lớp 5 này sẽ cho các em những từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới cũng như những kiến thức mới về một loại hình vật dụng trong nhà này.

-cook: /kʊk/: đầu bếp

-jukebox /ˈdʒuːk.bɒks/: máy chơi nhạc, phát nhạc khi bạn bỏ đồng xu vào đó

-beer /bɪəʳ/: bia

-waitress /ˈweɪ.trəs/: nữ bồi bàn

-sugar /ˈʃʊg.əʳ/: đường

-packet /ˈpækɪt/ – gói nhỏ

-bar /bɑːʳ/: quầy

-busboy /ˈbʌs.bɔɪ/: người phụ giúp bồi bàn dọn dẹp bàn ăn

-check /tʃek/: hóa đơn

-bar stool /bɑːʳ stuːl/: ghế quầy bar

-ketchup /ˈketʃ.ʌp/: nước xốt cà chua

 

Hình ảnh tiếng Anh dễ học cho bé

Bé lớp 5 học tiếng Anh dễ dàng hơn qua hình ảnh

 

-tea /tiː/: trà

-pipe /paɪp/: tẩu thuốc

-waiter /ˈweɪ.təʳ/: nam bồi bàn

-sandwich /ˈsænd.wɪdʒ/: 1 loại bánh kẹp

-coaster /ˈkəʊ.stəʳ/: tấm lót cốc

-apron /ˈeɪ.prən/: tạp dề

-corkscrew /ˈkɔːk.skruː/: cái mở nút chai

-matches /mætʃiz/: (hộp) diêm

-menu /ˈmen.juː/: thực đơn

-cork /kɔːk/: nút chai (bằng nhựa, gỗ hoặc cao su)

-ashtray /ˈæʃ.treɪ/: gạt tàn

 

Những hình ảnh tiếng Anh thú vị cho các em

Chủ đề từ vựng hay cho trẻ lớp 5

 

-high chair /haɪ tʃeəʳ/: ghế cao cho trẻ con ngồi ăn

-wine /waɪn/: rượu vang

-lighter /ˈlaɪ.təʳ/: bật lửa

-booth /buːð/: từng gian riêng

-tap /tæp/: nút thùng rượu

-cigarette /ˌsɪg.ərˈet/: thuốc lá

-straw /strɔː/: ống hút

-bartender /ˈbɑːˌten.dəʳ/: người phục vụ ở quầy rượu

-cocktail waitress /ˈkɒk.teɪl ˈweɪ.trəs/: người phục vụ đồ uống

-soft drink /sɒft drɪŋk/: đồ uống ngọt không có cồn

-liquor /ˈlɪk.əʳ/: rượu, chất lỏng

-bottle /ˈbɒt.ļ/: chai

-tray /treɪ/: khay, mâm

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ học tiếng Anh tốt hơn

Tiếng Anh qua hình ảnh đơn giản

 

Hình ảnh tiếng Anh lớp 5 nói riêng và tiếng Anh cho trẻ em nói chung được Alokiddy cập nhật liên tục trong từng nội dung bài học tiếng Anh phù hợp với các em. Tại Alokiddy, mỗi bài học tiếng Anh đều được xây dựng riêng cho mỗi trình độ tiếng Anh khác nhau, bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh thiếu nhi thú vị tại Alokiddy.com.vn nhé!

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants là một chủ đề học từ vựng tiếng Anh mới được Alokiddy giới thiệu và giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em này phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4. Những từ vựng tiếng Anh được Alokiddy gửi tới các em hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả.


Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money sẽ cho các em những chủ đề tiếng Anh mới, học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kids

Những hình ảnh từ vựng tiếng Anh được tập hợp thành chủ đề sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn cũng như tạo được hứng thú học tiếng Anh cho các em.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.