Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen phần 2

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen – nhà bếp phần 2 này sẽ cung cấp cho các em những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp. Những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp này đơn giản và phù hợp với khả năng tiếng Anh của các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng  Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5.

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề kitchen phần 2

 

Những hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề chắc chắn sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

 

 

-pot /pɒt/: nồi

-skillet /ˈskɪl.ɪt/: chảo rán

-tray /treɪ/: khay

-teakettle /’tiː.ket.ļ/: ấm đun nước pha trà

-knife /naɪf/: dao

-cutting board /ˈkʌt.ɪŋ bɔːd/: thớt

-whisk /wɪsk/: cái đánh trứng (hoặc kem)

-rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/: cán lăn bột

Hình ảnh tiếng Anh cho bé

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề kitchen

-dough /dəʊ/: bột nhão

-muffin pan /ˈmʌf.ɪn pæn/: khuôn nướng bánh

-spatula /ˈspætʃələ/: bàn xẻng

-grater /ˈgreɪ.təʳ/: cái nạo

-colander /ˈkɒl.ən.dər/: cái chao

-strainer /ˈstreɪ.nəʳ/: phễu lọc

-measuring cup /’meʒərɪŋ kʌp/: cốc đo (lượng nước)

-measuring spoon /’meʒərɪŋ spuːn/: thìa (dùng để lấy lượng phù hợp)

-apron /ˈeɪ.prən/: tạp dề

-stain /steɪn/: vết bẩn

Học tiếng Anh qua hình ảnh cho trẻ em

Hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề

 

Học tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh theo chủ đề là một trong những phương pháp học tiếng Anh thú vị cho các em. Những hình ảnh tiếng Anh sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn và dễ học hơn.

Những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em được Alokiddy cập nhật liên tục trong các bài học tiếng Anh cho các em, giúp các em học tiếng Anh theo một hệ thống và phù hợp với trình độ tiếng Anh thiếu nhi của các em.

Hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5

Để giúp các em hiểu thêm về loại hình này cũng như có thêm những kiến thức tiếng Anh mới, Alokiddy gửi tới các em hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5. Những từ vựng và hình ảnh tiếng Anh được Alokiddy cung cấp sẽ phù hợp cho trẻ học tiếng Anh lớp 5 với những kiến thức khá mới và nang cao.


Hình ảnh tiếng Anh các vật dụng trong nhà

Học từ vựng tiếng Anh qua những hình ảnh sẽ tác động vào thị giác cũng như trí nhớ của các em, giúp các em học tiếng Anh tốt hơn.


Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kids

Những hình ảnh từ vựng tiếng Anh được tập hợp thành chủ đề sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn cũng như tạo được hứng thú học tiếng Anh cho các em.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.